ศุกร์. พ.ค. 31st, 2024

Kozak, bazując na wcześniejszych wycenach, widziałby docelowy parytet wymiany jako 1 do 0,1085. W efekcie wycena i perspektywy rozwoju PGNiG prawdopodobnie byłyby gorsze od obecnie przedstawianych – uważa Kozak. Przez to połączona firma powinna stać się bardziej odporna na wstrząsy, niż dziś jest każda z nich z osobna. Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG. Koncern wyemituje do ok. 534,5 mln nowych akcji, które zostaną zamienione na akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodnie z parytetem 0,0925 nowych akcji Orlenu za jedną akcję PGNiG. – W mojej ocenie dziś akcje Orlenu są wyceniane przez rynek adekwatnie do swojej wartości fundamentalnej, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie wartość wewnętrzną grupy bez przejmowanych spółek czy ewentualnych synergii.

  • Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.
  • Handlowa spółka jest o jedną trzecią tańsza niż w ofercie publicznej przeprowadzonej w 2020 r., a dominujący akcjonariusze już trzykrotnie sprzedawali pakiety akcji – po coraz niższej cenie.
  • Jego publikację zaplanowano już w październiku.

Ogranicza sobie do minimum ryzyko negatywnego wpływu na jego biznes rosnących cen i ograniczonej na rynku podaży błękitnego paliwa – mówi z kolei Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku. Według niego połączenie prawdopodobnie nie przyniesie istotnych synergii. – Trudno będzie o nie w sytuacji, gdy obie grupy koncentrują swoją działalność w innych obszarach rynku – uważa Kliszcz. Ze względu na ewentualny opór społeczny i priorytety, jakimi będzie kierował się główny akcjonariusz, obrót pozycji na rynku forex czyli Skarb Państwa, wyzwaniem może też być ograniczenie kosztów działalności. – O ile przejęcie PGNiG przez Orlen na zasadzie wymiany akcji było przez rynek oczekiwane, o tyle w przypadku Lotosu może być pewnym negatywnym zaskoczeniem, gdyż rynek mógł dyskontować w pewnym stopniu premię w potencjalnym wezwaniu do sprzedaży np. Z drugiej strony widać, że w ostatnim czasie doszło do zmiany nastawienia MAP do tej transakcji – mówi Michał Kozak, analityk Trigon DM.

Według wyceny z 28 lipca, kapitalizacja rynkowa połączonego podmiotu wyniosłaby 87 mld zł. Wzrosty są oczywiście spowodowane dostosowaniem się wyceny PGNiG do parytetu prognoza ekonomiczna na 19 listopada-forex wymiany. Inwestorzy zakładają, że fuzja dojdzie do skutku i starają się określić prawidłową cenę akcji PGNiG, by pasowała do aktualnej ceny akcji Orlen.

Jaki będzie parytet wymiany akcji Orlenu na walory Lotosu i PGNiG?

Proponowany parytet wymiany akcji PKN Orlen i Grupy Lotos powinien być znany w kwietniu, a w czerwcu będą nad nim głosować akcjonariusze obu koncernów – poinformował Robert Śleszyński, dyrektor departamentu fuzji i przejęć PKN Orlen. Na listopad lub grudzień Orlen planuje walne zgromadzenia, które zatwierdziłyby przejęcie Lotosu i PGNiG. Płocki koncern w zamian za swoje nowe akcje zamierza nabyć wszystkie walory obu spółek. Do jej działalności należy też zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczenie usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 mld 964 mln zł w 2021 r.

Akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. Liczba przyznanych papierów będzie liczbą naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamkowe części akcji wynikające z parytetu wymiany udziałowcy PGNiG otrzymają dopłaty. PKN Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku/listopadzie 2022 roku – poinformował PKN w prezentacji. PKN Orlen spodziewa się, że walne zgromadzenie spółki odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku.

— Biorąc pod uwagę siłę przetargową potrzebną do negocjowania parytetu wymiany akcji, w relatywnie najgorszej sytuacji są akcjonariusze PGNiG. Akcji, a wymagana większość wynosi 2/3, to mniejszościowi akcjonariusze nie będą mieli wiele do powiedzenia. Dlatego notowania giełdowe PGNiG reagowały zniżką — tłumaczy Michał Kozak. Strony przekonują, że połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnie możliwym do zastosowania rozwiązaniem w tej transakcji. W efekcie umożliwi to szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.

Popłaciła, spółka notuje skokowy wzrost sprzedaży. Z emisją obligacji dla detalu na razie się nie spieszy. Będzie to konsekwencja usunięcia z akcjonariatu rosyjskiego Gazpromu. Jego akcje przejmie jednak nie Orlen, a EuRoPol Gaz. Stosowana zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji już została wydana. Opozycja wyrąbała sobie szanse na wygraną w brudnej, negatywnej i brutalnej kampanii wyborczej.

Re: Co po połączeniu PGNiG i ORLEN

Spółka nie publikuje wysokości marż petrochemicznej i rafineryjnej. Po przejęciu Lotosu i PGNiG mniej wiadomo też na temat tych aktywów. Podczas gdy niemiecka gospodarka przeżywa problemy, dynamicznie rozwijająca się Polska chce przejąć od niej koronę przemysłowego centrum Europy – pisze brytyjski dziennik „Daily Telegraph”. Małe i średnie firmy (MŚP) wciąż na początku drogi do zrównoważonego rozwoju i ESG.

Wśród korzyści wynikających z integracji Orlenu i PGNiG wymieniono m.in. Proponowane połączenie podlega uchwałom walnych zgromadzeń obu spółek oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym złożonym przez Orlen zawiadomieniu o późniejszej kontroli nad holdingiem Skarbu Państwa. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. W czwartek akcjonariusze płockiej spółki przeważającą liczbą głosów wyrazili zgodę na fuzję, a dzień wcześniej to samo zrobili udziałowcy Lotosu.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG. Na informację o planowanym połączeniu PGNiG z Orlenem zareagowała giełda.

Orlenowi rośnie konkurencja. Niezależny operator dostał 229 mln zł na budowę stacji

Orlen jest obecnie także w trakcie fuzji z Grupą Lotos. Zarząd Orlenu kusi akcjonariuszy wizją synergii, które powinny być owocem fuzji dwóch firm paliwowych i jednej gazowej. Wyliczeń na razie jednak nie podaje, choć zapewnia, że istnieją. Do takich analiz potrzebne są dwie informacje.

Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji Orlenu. W momencie przejęcia akcjonariusze Lotosu obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki. – W mojej ocenie z ekonomicznego punktu widzenia przejecie Lotosu przez Orlen w obecnych uwarunkowaniach związanych z realizacją warunków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską nie jest opłacalne dla żadnej ze spółek – twierdzi Kozak. Uważa, że kontynuowanie samodzielnej działalności – bez otwierania się na konkurencję – będzie bardziej korzystne dla Lotosu. Przede wszystkim podmiot ten dzięki projektowi EFRA już uzyskuje lepsze marże rafineryjne niż jego konkurenci i nadal może je poprawiać. Ponadto stosunkowo dużo zarabia w ostatnich kwartałach na sprzedaży olejów bazowych i nafty, co przełożyło się na przebicie konsensusu rynkowego m.in.

Zdecyduje Skarb Państwa

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły w 2020 r. PKN Orlen, który jest liderem operacji, zamierza opublikować plan połączenia wraz z parytetem we wrześniu. W następnym kroku będą to zatwierdzać akcjonariusze każdej z firm.

Dzięki prowadzonemu wydobyciu ma też zrównoważone koszty związane z własnym zużyciem gazu. Wreszcie Lotos jest w stanie realizować kolejne inwestycje rozwojowe i definiować nowe kierunki strategiczne, które mogłyby mu zapewnić dalszą poprawę wyników. Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego podmiotu będzie silna pozycja spółki w produkcji energii elektrycznej i academy libertex: wyniki 2021 i prognozy 2022 ciepła. PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. Zasila największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej (zlokalizowaną w Warszawie) i ma pozycję drugiego największego wytwórcy ciepła systemowego w Polsce. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym.

Analitycy zwracają uwagę, że w takiej sytuacji Skarb Państwa powinien ogłosić wezwanie. Prawdopodobnie jednak tego nie uczyni, obniżając swój udział poniżej 50 proc. Poprzez sprzedaż części akcji podmiotowi kontrolowanemu przez siebie, np.

Analitycy podnoszą cenę docelową dla akcji Elektrotim. Spółka może utrzymywać pozytywny trend…

Wiatraki są tam tak wielkie, że jeden obrót łopaty o długości 107 metrów, wytwarza prąd wystarczający do zasilenia gospodarstwa domowego przez dwa dni. Pierwszy prąd otrzymali odbiorcy na Wyspach Brytyjskich. Grupa jest zainteresowana wejściem do akcjonariatu niemieckiej firmy PCK Raffinerie.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *